Последни публикации

Великденски усмивки

Отдел ПТ /Производствено-технологичен/ – Отдел Проблемно – Трагичен

Отдел Т П /Техническа поддръжка/ – Отдел Технически Провал

Отдел ИПР /Инвестиционни проекти  и развитие/ – Отдел Излишни Пари Разпилявай

Отдел МП /Маркетинг и продажби/ – Отдел Маркирай и прибирай

Отдел МТС /Материално-техническо снабдяване/ – Отдел Мистерията на тъмните сделки

Отдел ЗТ /Заплащане на труда/ – Отдел Заплатите Тъним

Отдел П /Персонал/ – Отдел Полиция

Отдел ОР /Обучение и развитие/ – Отдел Обратен  Развой

Отдел БЗР /Безопасност и здраве при работа/ – Отдел  Бързо Звъни в Реанимацията

Отдел ФС /Финансово счетоводен/ – Отдел Финансово Свободен

Отдел ИТ /Информационни технологии/ – Информационна Тъмнина

Отдел КК /Качествен контрол/ – Отдел Качествена Какафония

Leave a Reply

Последни публикации