Последни публикации

Интервюто за работа – част Пета

 

Human-Resources-Interview-MistakesКакво не трябва да правите по време на интервюто за подбор!

 

Да бъдете нечестни

Ако един работодател ви попита: „Знаете ли за ….?“ И отговорът ви е „да“, без наистина да знаете, помнете, че следващият въпрос е почти винаги „Разкажи ми за него.“

Да дъвчете дъвка

Това е проява на лош вкус и демонстрация на неподходящо поведение.

Да пушите

Дори ако интервюиращият го прави и ви предлага цигара.

Да откажете предложението за работа по време на интервюто

Никога не отказвайте предложение за работа, докато не сте имали достатъчно време да помислете за това. Това може да бъде единствената възможност, която ще получите за момента.

Да говорите несвързано

Уверете се, че вашите отговори са кратки и по същество.

Често задавани въпроси по време на интервюто за работа

 • Защо избрахте да завършите този университет, колеж / програма?
 • Защо решихте да започнете работа в…. / напуснахте настоящите и предишните си работодатели?
 • Опишете текущата си позиция в детайли.
 • Опишете какво сте правили по отношение на основните си проекти.
 • Опишете вашия най-добър / лош шеф?.
 • Какъв тип позиция ви интересува?
 • Какви са вашите силни и слаби страни?
 • Защо се интересувате от тази компания / възможности?
 • Какви са основните ви постижения?
 • Какви са вашите дългосрочни цели в личен / професионален / технически план?
 • Подробно опишете рисковете и ключовите технически / бизнес аспекти на вашите проекти .
 • Как ви оценяват вашите началници, колеги, подчинени и клиенти?
 • Опишете онова, което най-много ви харесва/ не ви харесва в настоящата ви работа.
 • Опишете трудна ситуация, пред която сте били изправени и как успяхте да я преодолеете.
 • Какво е възнаграждението ви в момента?
 • Какви са вашите очаквания за възнаграждение?

 

 

 

 

Интервюто за работа – част Четвърта

 

Чек лист за проверка

 • Подчертайте факта защо точно вашата подготовка отговаря напълно на техните нужди.
 • Кажете на интервюиращия, че искате тази работа.
 • Приемете предложението, само ако сте готови.
 • Не се обезкуражавайте
 • Опитайте се да преодолеете някои от опасенията.
 • Благодарете на интервюиращия.

 

Изпратете благодарствено писмо на интервюиращия!

(Име на интервюиращия) (Позиция)

(Компания) (Адрес) (Град)

 

Уважаеми (име на интервюиращия):

Благодаря ви за възможността да бъда интервюиран от вас. Нашата дискусия за позицията и (наименование на фирмата) потвърди желанието ми за работа във Вашата фирма. Бях впечатлен от (наименование на фирмата) и възможностите, които обсъдихме. Вярвам, че моите умения и опит биха имали добавена стойност за изпълнението на работата в компанията. Освен това, смятам че етиката в работата ми и ангажираността ще ми позволят да се справя отлично, за позицията за която съм квалифициран.

Благодаря ви отново, че отделихте време да се срещнете с мен и ми предоставихте възможност да науча повече за (наименование на фирмата). Бих приветствал възможността да работя за вашата фирма. Очаквам с нетърпение вашия отговор.

 

С уважение,

(Име) Дата

 

Важно!Изпратете на интервюиращия благодарственото писмо в рамките на следващите 24 часа

Внимание – какво трябва да запомним!

 1. Бъдете ентусиазирани.
 2. Подгответе си въпроси преди интервюто (изследващи компанията и работата).
 1. Дръжте сметка и за невербалните сигнали, които изпращате (стойка, усмивка, ръкостискане, поддържане на контакт с очите, поздрав, жестове и др.)
 1. Слушайте внимателно и говорете ясно. Избягвайте съкращения и специфичен – жаргонен език, който използвате при сегашния си работодател.
 1. Демонстрирайте гъвкавост и откритост към възможностите, предоставени от компанията.
 1. Облеклото ви трябва да е професионално, както и държането ви.
 1. Бъдете навреме.

 

ТЕХНОЛОГ МЕХАНИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

 

«Епсилон ЧК» търси:

ТЕХНОЛОГ МЕХАНИЧНО ПРОИЗВОДСТВО

 

Ref. VK – 09

за свой клиент, крупна производствена компания с доказани успехи и утвърдена продуктова гама

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:
 • Проектира и разработва нови конструкции на детайли, възли в състава на изделия и системи;
 • Участва в разработването на конструкторски и текстови документи в процеса на разработване и производство на изделието;
 • Изготвя пълни изчисления на детайлите, възлите и схемите и предава в завършен вид конструктивната документация;
 • Изучава и прилага необходимите стандарти и нормативни документи;
 • Изготвя анализ с технически разчети и оценка на технико-икономическата ефективност на разработките.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 • Да има висше техническо образование;
 • Да познава и да има основни познания за работа със софтуерни програми Solid Works или NX3/NX4/;
 • Да има теоретични познания по техническо чертане и конструиране (допускови полета, размерни вериги и др);
 • Желателно е да владее западен език;
 • Умения за работа в екип, комуникативност , инициативност, лоялност, отговорност, възприемчивост и др.

 

 1. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати.
 • Подпомагане на транспортните разходи.
 • Работа в бързо развиваща се компания.
 • Възможност за професионално израстване.

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 1. Автобиография с актуална цветна снимка;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Копия /сканирани/ на дипломи, сертификати, лицензи, препоръки и др., подкрепящи кандидатурата, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате, на адрес:

office@epsilon.bg/

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 30.06.2015 г.

 

За допълнителна информация се обръщайте  на телефон:

088 /845 28 38

 

„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

License: No 1388 /28.12.2011 valid till 28.11.2016 for Bulgaria License: No 1389 /28.12.2011 valid till 28.12.2016 for abroad

__________________________________________________________________________________

 

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО

 

«Епсилон ЧК» търси:

ИНЖЕНЕР ПРОИЗВОДСТВО

за гр. Панагюрище

 

Ref. VK – 12

 

за свой клиент, крупна производствена компания с доказани успехи и утвърдена продуктова гама

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:
 • Изготвяне и на технологичната документация съгласно стандартите на компанията;
 • Следене, прогнозиране и оптимизиране на производствените процеси;
 • Изграждане, оборудване и оптимизиране на работни места и процеси;
 • Разработка на проекти за разширяване и /или оптимизиране на съществуващите производствени мощности;
 • Въвеждане на нови производствени технологии;
 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 • Образование – висше в областта на машиностроенето и технологиите или сходна специалност;
 • Владеене на английски или немски език;
 • Познания и опит в работата с CAD системи и MS Office е предимство;
 • Опит в производствени и технологични процеси – минимум 3 години;
 • Комуникативност и инициативност;
 • Умения за организиране и контролиране на работния процес.

 

 1. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Отговарящо на високия професионализъм мотивиращо заплащане;
 • Специализирано обучение;
 • Възможности за професионално и кариерно израстване;
 • Отлични условия на труд.

 

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 1. Автобиография с актуална цветна снимка;
 2. Сканирани страници от дипломите за образование;
 3. Сканирани удостоверения, сертификати за обучение и др., подкрепящи вашата кандидатура, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате, на адрес:

office@epsilon.bg

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 30.06.2015 г.

 

„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

 

За допълнителна информация се обръщайте  на телефони:

088 /845 28 38

 

 

License: No 1388 /28.12.2011 valid till 28.11.2016 for Bulgaria License: No 1389 /28.12.2011 valid till 28.12.2016 for abroad

__________________________________________________________________________________

 

ИНЖЕНЕРИ по Електроника

 

«Епсилон ЧК» търси:

ИНЖЕНЕРИ по Електроника

за гр. Панагюрище

 

Ref. VK – 05

 

за свой клиент, крупна производствена компания с доказани успехи и утвърдена продуктова гама

 

 1. ОТГОВОРНОСТИ:
 • Изготвя технологични карти на изделия и следи за тяхното изпълнение;
 • Участва в процеса на оптимизация на изделията;
 • Спазва производствения план;
 • Анализира и проверява изработените изделия.

 

 1. ИЗИСКВАНИЯ:
 • Висше техническо образование – специалност електроника, мехатроника, автоматика или електротехника;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Добро владеене на английски език – предимство;
 • Предишен опит по специалността – предимство;
 • Умения за работа в екип;
 • Отговорност;
 • Комуникативност.

 

 1. НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Отговарящо на високия професионализъм мотивиращо заплащане;
 • Специализирано обучение;
 • Възможности за професионално и кариерно израстване;
 • Подпомагане на транспортните разходи;
 • Отлични условия на труд.

 

Ако позицията представлява интерес за Вас и желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете:

 1. Автобиография с актуална цветна снимка;
 2. Мотивационно писмо;
 3. Сканирани страници от дипломите за образование;
 4. Сканирани удостоверения, сертификати за обучение и др., подкрепящи вашата кандидатура, като посочите референтния номер на позицията, за която кандидатствате, на адрес:

office@epsilon.bg

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност. Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати. Краен срок за подаване на документи: 30.06.2015 г.

 

„Епсилон ЧК“ поема задължението да обработва, използва и съхранява личните Ви данни единствено за целите на подбора и при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

За допълнителна информация се обръщайте  на телефони:

088 /845 28 38

 

Интервюто за работа – част Трета

Чек лист за проверкаimagesCAQRQGLK

 • Отидете сам
 • Запомнете имената
 • Мислете за езика на тялото
 • Бъдете уверени
 • Слушайте внимателно
 • Говорете позитивно
 • Реагирайте на интервюиращия
 • Дайте кратки отговори

Приключване на интервюто

 • Препотвърдете изискванията и отговорностите на позицията, така както вие ги разбирате и попитайте интервюиращия, дали вашите заключения са правилни. Ако е така, кажете на интервюиращия, че ще бъдете в състояние да решите най-важните предизвикателства на позицията. Още веднъж подчертайте и покажете как вашата подготовка и качества отговарят на техните нужди .
 • Кажете на интервюиращия, че искате тази работа! Трябва да демонстрирате ентусиазъм за позицията, за да получите предложение.
 • Ако ви се направи предложение, приемете го само ако сте готови. Не трябва да приемате предложението веднага.
 • Не се обезкуражавайте, ако няма определена оферта отправена към вас или не е обсъждана конкретна заплата . Интервюиращият може би ще иска да се посъветва с висшестоящите или може да поиска да интервюира повече кандидати преди да вземе решение.
 • Попитайте интервюиращия дали бихте могли да предоставите и други доказателства, за да туширате евентуални опасения от негова страна.
 • Благодарете на интервюиращия за отделеното от него време и демонстрирано внимание към вас.

 

Великден

изтеглен файлНека в тези дни на размисъл за непреходното величие на саможертвата и човеколюбието да размислим за онези наши ежедневни малки мисли и постъпки, които ни правят велики! Нека тези мисли и постъпки да отприщят пролетно-пълноводния прилив на вярата, добротата, вдъхновението и самоусъвършенстването! Нека да  бъдем велики в малките неща и малки във великите неща!

Благословени мисли и постъпки в живота и успешни начинания в бизнеса!

Интервюто за работа – част втора

the-academic-job-interviewИнтервюто за работа – част Втора

Чек лист за проверка

 

 • Проучете организацията
 • Подгответе вашите отговори
 • Отидете по-рано
 • Носете CV & препоръки
 • Облечете се подходящо

По време на интервюто

Бъдете сам

 • Не водете приятел, дете, и т.н. Сериозните кандидати не пристигат с антураж!

Запомнете имената на интервюиращите

 • Опитайте се да използвате имената на хората, с които ще разговаряте.
 • Интервюиращите са като всеки друг: те искат да чуят собствените си имена.

Обърнете внимание на езика на тялото

 • Усмихнете се.
 • Ръкувайте се естествено.
 • Уверете се, че използвате често контакт с очите.
 • Седнете изправени.
 • Интервюиращите обикновено предполагат, че начина, по който се справяте сами по време на интервюто, е начина, по който ще се справяте и в работата си. Вашата цел е да демонстрирате както интерес, така и ентусиазъм.

Бъдете уверени

 • Интервюто за работа не е време за скромност.
 • Вашата работа е да се продадете.
 • Не се срамувайте за вашите умения или постижения, но спрете да се хвалите.
 • Увереността и самочувствието могат да бъдат впечатляващи, но арогантността е досадна.

Слушайте внимателно

 • Концентрирайте вниманието си върху това, което интервюиращият казва.
 • Избягвайте да задавате въпроси за теми, които вече са били разгледани.
 • Бъдете в състояние да идентифицирате онези аспекти, които могат да ви помогнат да направите позитивно впечатление.

Говорете положително

 • Не бъдете негативни при описанието си на минали или настоящи работодатели.
 • Негативното отношение може да ви навреди
 • Говорете ясно. Не мънкайте; това на практика говори за липсата на увереност.

Реагирайте на интервюиращия

 • Ако той се шегува, усмихнете се, дори ако това не е смешно.

Дайте кратки отговори

 • Отговаряйте бързо и интелигентно. Разбира се, ако са нужни детайли, вие трябва да ги предоставите.

Задайте на интервюиращия въпроси

 • Дори и интервюиращият да не ви попита: „Имате ли някакви въпроси“, вие трябва да го попитате.

Интервюто за работа – част Първа

jobpostingsВашият пътеводител

 

Това не е честно, но вярно и неизбежно в повечето случаи: най-добрите работни места отиват при кандидатите с най-добрите умения за интервюиране, а не непременно при тези с най-добрата квалификация.

За да получите работата, която искате, трябва да научите правилните техники на интервюиране. Само чрез предприемане на правилните ходове, преди, по време и след интервюто можете да направите впечатление, и да продължите кариерата си.

Вашето представяне по време на интервю за работа е пряко пропорционално на това колко време ще отделите за подготовка. Бъдете подготвени и така ще увеличите шансовете си за получаване на онази работа, която наистина искате.

 

Преди интервюто

Проучете организацията

 • Работодателите уважават кандидати, които правят своите изследвания.
 • Трябва да потърсите информация за организацията и защо искате да работите там.
 • Проверете нейния уебсайт или направете търсене чрез вестници или периодични архиви.
 • Знанието ражда доверие. Колкото повече знаете толкова по-добре за вас.

 

Подгответе Вашите отговори

 • Трябва да знаете какво точно ще кажете за вашите силни страни, слаби страни, и цели.
 • Освен ако не сте изключително уверен в своите вербални умения, напишете и запомнете вашите отговори, а след това се опитайте да ги изговорите.
 • Не надценявайте способността си за импровизация.

 

Отидете по-рано

 • Знаете ли къде ще се провежда интервюто и колко време ще ви отнеме да стигнете до там.
 • Трябва да пристигнете поне 10 минути по-рано, за да намерите подходящото място.

 

Какво трябва да носите със себе си

 • 2 или 3 допълнителни копия на актуалната си автобиография.
 • Списък с референции.
 • Химикал и бележник за водене на записки.

 

Облечете се подходящо и действайте по подходящ начин

 • Професионалният и добре поддържан външен вид е от решаващо значение.
 • Ентусиазмът е едно от най-важните качества при интервюто за работа.
 • Демонстрирайте положителна нагласа.

 

Шокираща статистика за продажбите или колко важно е поведението към клиента – част IV

creativity1-200x150

 1. Впечатлението за дадена фирма обикновено се създава през първите 30 – 60 сек. и после трудно се променя.
 2. Впечатлението за даден служител се формира през първите 20 секунди от контакта. И това първо впечатление е толкова трайно и определящо, че то именно въздейства върху клиента за вземането му на решение дали да посети пак тази фирма или не.
 3. 71 % от решенията за закупуване се вземат на чисто емоционална /субективна/ основа, а не на рационална /обективна/ основа.
 4. Като цяло, компаниите губят 50% от клиентите си на всеки 5 години.

 

Когато клиентът купува, това е сигнал, че добре работим. Когато клиентът не купува, това е сигнал, че лошо работим. Поведението на клиента в нашата фирма и извън нея е най-точното оценяване на нашата работа.

Често обаче се срещат фирми, чиито служители не вземат предвид клиента или не им „пука” за него. Един такъв служител ще накара клиента да напусне фирмата и да се насочи към конкуренцията, където ще бъде добре приет. Когато обаче служителят подобри своето отношение към клиента, то той демонстрира лоялност към него и клиентът ще има желание да закупи продукта или услугата и да се върне пак, а, ако е общителен, ще препоръча горещо фирмата на свои добри приятели / познати.

 

 

 

Последни публикации